Concerto en Sol Majeur (G Major) G.025

Op. II n°1, 1775.
Allegro, Largo, Rondeau.
Violon principal, violons I & II, altos, basses, hautbois ou flûtes, cors I & II.