Concerto en Ré Majeur (D Major) G.010

Op. I n°1, 1773.
Allegro maestoso, Adagio, Rondeau.
Violon principal, violons I & II, altos, basses, hautbois I & II, cors I & II.