Concerto en Do Majeur (C Major) G.031

Op. I n°2, 1773.
Allegro, Andante moderato, Rondeau.
Violon principal, violons I & II, altos, basses, hautbois I & II, cors I & II.